HELYI VÁLASZTÁSI IRODA

KÖZLEMÉNYE

 

A 2019. évi önkormányzati képviselő és nemzetiségi önkormányzati képviselő-választások

Települési eredményeiRŐL

(05.számú választókerület – 2019.10.13.)

 

Polgármester-választás eredményei:

 

 

A jelölt neve

 

Jelölő szervezet

Érvényes szavazatok száma jelöltenként (db)

Érvényes szavazatok aránya jelöltenként (%)

1.

Takácsné Stalter Judit

független

868

67,92

2.

Judák Heléna

független

410

32,08

 

Települési önkormányzati képviselő-választás eredményei:

 

A képviselőjelölt neve, a jelölő szervezet

Jelölő szervezet

Érvényes szavazatok száma jelöltenként

(db)

Érvényes szavazatok aránya jelöltenként

 (%)

1.

dr. Rigler Kálmán

független

886

69,76

2.

Stadlerné Csányi Éva

független

885

69,68

3.

Lovasi Gábor

független

839

66,06

4.

Oláh József

független

762

60,00

5.

Andocsné Lei Mónika

független

743

58,50

6.

Hóman Istvánné

független

642

50,55

7.

Vörös Györgyné

független

423

33,30

8.

Greksa Tivadarné

független

389

30,62

9.

Májer István

független

369

29,05

10.

Tordy Ede

független

347

27,48

11.

Jeges Kinga

független

307

24,17

12.

Gyurákovics József

független

294

23,14

13.

Ámann József

független

151

11,88

 

A szavazás napján névjegyzékben szereplő választópolgárok száma: 1939 fő

Szavazóként megjelent választópolgárok száma: 1292 fő

Szavazóként megjelent választópolgárok aránya: 66,6 %

 

Érvényes szavazólapok száma:

-          polgármester-választás: 1278 db

-          települési önkormányzati képviselő-választás: 1270 db

 

Érvénytelen szavazólapok száma:

-          polgármester-választás: 14 db

-          települési önkormányzati képviselő-választás: 22 db

 

Települési német nemzetiségi önkormányzati képviselő-választás eredményei:

Jelölt neve

Jelölő szervezet

Érvényes szavazatok száma jelöltenként (db)

Érvényes szavazatok aránya jelöltenként (db)

Schuszterné Bárth Éva

Német Önkormányzatok Bács-Kiskun Megyei Szövetsége

400

92,80

Manhalterné Szeitz Orsolya

Német Önkormányzatok Bács-Kiskun Megyei Szövetsége

380

88,16

Albert Ferenc

Német Önkormányzatok Bács-Kiskun Megyei Szövetsége

371

86,07

Ledniczkyné Vikker Viktória

Német Önkormányzatok Bács-Kiskun Megyei Szövetsége

363

84,22

Györgyéné Geiger Angéla

Német Önkormányzatok Bács-Kiskun Megyei Szövetsége

356

82,59

 

A szavazás napján a német nemzetiségi névjegyzékben szereplő választópolgárok száma: 540 fő

Szavazóként megjelent választópolgárok száma: 456 fő

Szavazóként megjelent nemzetiségi választópolgárok aránya: 84,44 %

 

Érvényes szavazólapok száma: 431 db

Érvénytelen szavazólapok száma: 21 db

           

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az alakuló ülések megtartására 2019. október 24. napján 15.00 órai kezdettel kerül sor a Közösségek Házában, mely mindenki számára nyilvános.           


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére, elszállítására és

ártalommentes elhelyezésére vonatkozó szolgáltatás elvégzésére


 Önkormányzati választások 2019

A feliratra kattintva a cikkek megjelennek!

 


KÖZVILÁGÍTÁS HIBABEJELENTÉS

 

A közvilágítással kapcsolatos hibabejelentésüket megtehetik az alábbi linken is közvetlenül az NKM Energia Zrt. felé:

https://www.nkmenergia.hu/aram/kozvilagitasi_hibabejelentes/

 


Tájékoztató a téli rezsicsökkentés keretében nyújtott fűtőanyag támogatásról

 

A félreértések elkerülése érdekében az állam által biztosított téli rezsicsökkentés keretében nyújtott fűtőanyag támogatás vonatkozásában az alábbi tájékoztatást nyújtjuk:

 

A Kormány az 1364/2018. (VII. 27.) számú határozatában döntött arról, hogy a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások is egyszeri támogatásban részesüljenek a fűtési költségek viselésével összefüggésben. A döntés értelmében a 12.000 Ft értékű támogatást természetbeni támogatás formájában kell biztosítani, a természetbeni támogatás fűtőanyagra vonatkozik, és nem fedezi az egyéb, például a szállítási költségeket.

A hivatkozott számú Kormányhatározatban foglaltak alapján háztartásonként egy darab igénybejelentést nyújthattak be a kérelmezők az érintett helyi önkormányzatnál, legkésőbb 2018. október 15. napjáig, mely határidő elmulasztása jogvesztő volt. A kérelem beadásakor az igénybejelentő nyilatkozaton rögzíteni kellett az igényelt fűtőanyag fajtáját.

A Kormány az érintett helyi önkormányzatokat kérte fel arra, hogy tegyék lehetővé, összesítsék és továbbítsák a Belügyminisztériumnak az igénybejelentéseket. Azt, hogy a bejelentő háztartása korábban téli rezsicsökkentésben részesült-e, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság ellenőrizte.

Nem felelt meg a feltételeknek az a háztartás, amely a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben már részesült, azaz az egyetemes szolgáltatást igénybe vevő lakossági földgázfogyasztók részére biztosított téli rezsicsökkentésről szóló 37/2018. (III.8.) Korm. rendelet szerinti fogyasztásnövekedés finanszírozását segítő juttatásban részesült lakossági fogyasztó vagy fogyasztói közösség, illetve a fűtési célú távhőszolgáltatást igénybe vevő lakossági felhasználók részére biztosított téli rezsicsökkentésről szóló 39/2018. (III.12.) Korm. rendelet szerinti, a téli fogyasztási időszakban bekövetkező fogyasztásnövekedés finanszírozását segítő árkompenzáció jóváírásban részesült, távhőszolgáltatást igénybe vevő lakossági fogyasztó. A kizárólag elektromos fűtési móddal rendelkező háztartások nem voltak jogosultak az igénybejelentésre.

 

Az igényfelmérést követően az érintett helyi önkormányzatoknak ki kellett választaniuk azokat a vállalkozásokat, ahol az igényelt fűtőanyag a meghatározott határidőn belül átvehető és szerződést kellett kötniük a tüzelőanyag megvételére vonatkozóan.

Császártöltés település vonatkozásában összességében 107 db háztartás nyújtott be támogatható igénylést 2018. október 15. napjáig, melyek közül 103 db háztartás tűzifát, 3 db háztartás palackos PB gáz töltetet, illetve 1 db háztartás tartályos gáz töltetet igényelt.

Császártöltés Község Önkormányzata igyekezett a szerződéses partnerek kiválasztása során elsődlegesen helyi császártöltési vállalkozásokat keresni, azonban a tűzifa vonatkozásában sajnálatos módon nem talált a településen olyan vállalkozást, amellyel az előírt feltételeket maradéktalanul teljesíteni tudta volna, illetve a tartályos gáztöltet biztosítása vonatkozásában sem rendelkezik településünk vállalkozással.

 

A téli rezsicsökkentés keretében Önkormányzatunk által megkötött szerződések vonatkozásában a szerződött partnerek:

-          Tűzifa – Greenfire Kft. 4150 Püspökladány, Táncsics Mihály u. 24.

-          Palackos PB gáztöltet – HEZOFRAJ Kft. 6239 Császártöltés, József Attila u. 6.

-          Tartályos gáztöltet – Flaga Kft. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 14.

 

A Kormány döntése értelmében a támogatás felhasználási határideje 2019. december 15-e. E határidő figyelembe vételével Császártöltésen a téli rezsicsökkentés keretében nyújtott fűtőanyag támogatás átadás-átvétele palackos PB gáztöltet valamint a tűzifa esetében 2019. július hónapban megtörtént.

 

Több kritika érte az önkormányzatot a téli rezsicsökkentés keretében nyújtott támogatás esetén a tűzifa igénylése vonatkozásában. Voltak olyan igénybejelentők, akik a tűzifa mennyiségét sérelmezték, mások a kiszállítás hiányát vélték problémának.

Tekintve, hogy a téli rezsicsökkentés keretében megítélt támogatást gyakran összekeverik a szociális célú tüzelőanyag támogatással, ezért felhívnánk a figyelmet arra, hogy a Kormány határozata alapján a téli rezsicsökkentés vonatkozásában – eltérően a szociális célú tüzelőanyag támogatástól – a tüzelőanyag szállítási költsége az igénybejelentőt terheli, az önkormányzat szociális rászorultságot e támogatás vonatkozásában nem vizsgálhatott és a biztosított tüzelőanyag minőségi követelményei sem voltak szabályozva.

A háztartásonként biztosított tűzifa mennyiséget nagyban befolyásolta, hogy helyi vállalkozás nem tudta teljesíteni a Kormány által meghatározott követelményeket, továbbá az önkormányzat törekedett a jó minőségű (akác) tűzifa, mint tüzelőanyag biztosítására.

 

Kérjük az érintetteket a fentiekben foglaltak szíves megértésére.

Császártöltés Község Önkormányzata

 


Falualapítók Ünnepe 2019 - Közösségek Háza névadó ünnepség (2019.08.09.):

 

Falualapítók Ünnepe 2019 - Kézműves foglalkozások (2019.08.10.):

 

Falualapítók Ünnepe 2019 - Falusi olimpia (2019.08.10.):

 

Falualapítók Ünnepe 2019 - Díjátadó és vacsora (2019.08.10.):

 

Falualapítók Ünnepe 2019 - Falu kemencéje avató (2019.08.11.):

 


A Magyar Falu Program nyertes pályázata.

A pályázaton a Sportcsarnok energetikai korszerűsítésére nyertünk 14.999.956 forintot.

A nyílászárók cseréjét, fűtés és világításkorszerűsítést tudjuk megvalósítani.

2020-ban valósul meg.


INTÉZZE HIVATALOS ÜGYEIT ELEKTRONIKUSAN!

 

Egy vállalkozás üzemeltetése sosem egyszerű feladat, de a helyi iparűzési adó bevallás már nem jelent gondot.

 

Egy új iroda berendezése sosem egyszerű feladat, de az adóegyenleg lekérdezése már nem jelent gondot.

 

Az új szokások kialakítása sosem egyszerű feladat, de a gépjárműadó mentesség bejelentése már nem jelent gondot.

 

Egy szálláshely beindítása sosem egyszerű feladat, de annak nyilvántartásba vétele már nem jelent gondot.

 

Egy esküvő megszervezése sosem egyszerű feladat, de a születési anyakönyvi kivonat kiállítása már nem jelent gondot.

 

Egy vállalkozás bővítése sosem egyszerű feladat, de a behajtási engedélyek kérése már nem jelent gondot.

 

A továbbtanulás finanszírozása sosem egyszerű feladat, de a szociális támogatási kérelem benyújtása nem jelent gondot.
Emeletes ház felújtása

 

Császártöltés jellegzetes épülete, a közel 100 éves emeletes ház nagyon rossz állapotban várta a felújítást.

A tervezés, engedélyek és közbeszerzés után 2019. június 11-én megkezdődött ennek a régi, patinás épületnek a felújítása.

Az épület három lakását a Magyar Állam a rendszerváltáskor adta Császártöltés Község Önkormányzatának.

A negyedik lakást 2015-ben a jelenlegi vezetés vásárolta meg. Így az épület teljesen önkormányzati tulajdon lett.