ÓVODAI BEIRATKOZÁS

Kedves Szülők!

Az Emberi Erőforrások minisztere által kiadott 7/2020. (III.25.) EMMI határozatra hivatkozva a 2020/2021-es nevelési évre a beiratkozás a következőképpen történik:

Automatikusan felvételre kerül 2020. április 21-ig a Császártöltési Német Nemzetiségi Óvodába az a gyermek, aki:

- Császártöltésen lakik és 2020. augusztus 31-ig betölti a 3. életévét

- Császártöltésen lakik, és nem érkezett olyan jelzés, amely szerint más település óvodájába íratták be

 

Kérem a Szülőket, hogy ebben az esetben is vegyék fel a kapcsolatot az óvodával e-mailben vagy telefonon!

A beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a gyermek első óvodai nevelési napján kerül majd sor.

Telefonon vagy e-mailben keresse az óvodavezetőt:

- akinek gyermeke 2020.szeptember 1. és december 31. között tölti be a 3. életévét, és a közeljövőben igénybe kívánja venni az óvodai nevelést

- akinek gyermeke 2020.08.31-ig betölti a 2 és fél évet, és a közeljövőben igénybe kívánja venni az óvodai nevelést (abban az esetben, ha mindkét szülője dolgozik)

-  aki császártöltési lakcímmel rendelkezik, de gyermekét másik település óvodájába íratja be (időközben elköltözött)

Az óvodai felvételről a szülő írásban értesítést kap!

Aki külföldön él, vagy gyermeke nem Magyarországon kezdi meg az óvodai nevelést az Oktatási Hivatal felé kell jeleznie. A bejelentéshez használható űrlap elérhető a www.oktatas.hu honlapon a Köznevelés menüpont Külföldi távozás bejelentése pontjából, vagy közvetlenül a https://www.oktatas.hu/kozneveles/kulfoldre_tavozas_bejelentese oldalról.

 

Jelentkezés időpontja: 2020.április 6. és április 17. között 8-16 óráig

Telefonszám: 06/30-647-7546

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Vikker Viktória

óvodavezető


Összefogással a Császártöltésiek egészségéért!

 

A pénteki napon érkezett a 13 tonna alma, melyet hétfőtől folyamatosan és több részletben minden háztartásba eljuttatunk.

Köszönet az adományért az Interfruct TÉSZ Kft-nek (Kiskőrös) és a Magyar Vöröskereszt kiskőrösi csoportjának,

a szállításért Hóman Istvánnak és családjának valamint Flaisz Sándornak, Nyirati Zsoltnak és Kiss Csaba Tamásnak,

a targoncáért Endler Zsoltnak,

az összehangolt akcióért Császártöltés Község Önkormányzatának.

A csomagolásért és a kiszállításért az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak, óvónőknek, pedagógusoknak, polgárőröknek, önkénteseknek, az Angeli családnak.

Köszönet a göngyöleg visszaszállításáért Stadler Ferencnek és családjának.

 

Összefogással átvészeljük ezt a nagyon nehéz időt! Maradjatok egészségesek!

 

Takácsné Stalter Judit polgármester


A Kormány 71/2020. (III. 27.) Korm. rendelete

a kijárási korlátozásról

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Mindenki köteles más emberekkel a szociális érintkezést – a közös háztartásban élők kivételével – a lehető legkisebb

mértékűre korlátozni, és a másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méter távolságot tartani.

(2) Az (1) bekezdést a tömegközlekedés során is alkalmazni kell.

2. § Vendéglátó üzletben – az ott foglalkoztatottak kivételével – tartózkodni tilos. Kivételt képez az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása.

3. § A lakóhely, a tartózkodási hely, illetve a magánlakás elhagyására az e rendeletben meghatározott alapos indokkal kerülhet sor.

4. § (1) A 3. § szerinti alapos indok:

a) a munkavégzés, a hivatásbeli kötelezettség, a gazdasági, mezőgazdasági és erdészeti tevékenység, valamint az ezek elvégzéséhez nélkülözhetetlen anyagokat, valamint eszközöket árusító üzletben (különösen a műszaki cikket, az építőanyagot és eszközöket árusító üzletben) történő vásárlás,

b) napközbeni kiscsoportos felügyelet okán a kiskorú gyermek kísérése,

c) az egészségügyi ellátás és szolgáltatás igénybevétele, beleértve a gyógyító tevékenységen túl a testi és a lelki egészség megőrzése céljából nyújtott egészségügyi szolgáltatásokat (különösen pszichoterápiás ellátás, fizioterápiás kezelés, gyógytorna),

d) az egyéni szabadidős sporttevékenység, szabadidős célú gyalogos közlekedés az 5. § szerint,

e) a házasságkötés és a temetés szűk családi körben,

f ) a napi fogyasztási cikket értékesítő élelmiszerüzletben (a továbbiakban: élelmiszerüzlet) történő vásárlás,

g) a napi fogyasztási cikket értékesítő egyéb (illatszert, a drogériai terméket, a háztartási tisztítószert, a vegyi árut és a higiéniai papírterméket árusító) üzletben (a továbbiakban együtt: drogéria) történő vásárlás,

h) az állateledelt, takarmányt forgalmazó üzletben történő vásárlás,

i) a mezőgazdasági üzletben történő vásárlás, ideértve műtrágyát értékesítő üzletet és vágóhidat,

j) a piacon, a helyi termelői piacon (a továbbiakban együtt: piac) történő vásárlás,

k) a gyógyszert, a gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzletben (a továbbiakban együtt: gyógyszertár) történő vásárlás,

l) az üzemanyag-töltőállomás felkeresése,

m) a dohányboltban történő vásárlás,

n) a fodrász, a manikűrös szolgáltatások igénybevétele,

o) a szállítási, tisztítási és higiéniás szolgáltatások igénybevétele,

p) a gépjármű- és kerékpárszerviz, a mezőgazdasági és erdészeti gépek és berendezések javításával kapcsolatos szolgáltatások igénybevétele,

q) a hulladékgazdálkodással összefüggő szolgáltatások igénybevétele,

r) a legszükségesebb esetben a személyes megjelenést igénylő ügyintézés, így hatósági, banki, pénzügyi, biztosítási és postai szolgáltatások igénybevétele,

s) az állatok ellátása, háziállat közterületi sétáltatása, az állatorvosi rendelő és az állatkórház látogatása,

t) a szülői jogok és kötelezettségek,

u) a hitéleti tevékenység.

 (2) Alapos indok továbbá – az 1. §-ban meghatározottak betartásával – a magáról gondoskodni nem tudó, vagy segítéségre szoruló személy (például kiskorú személy, idős személy és beteg személy) részére történő segítségnyújtás.

5. § Egyéni szabadidős sporttevékenység, szabadidős célú gyalogos közlekedés külterületen, valamint a települések belterületén – lehetőség szerint a zöldterületeken – egyedül vagy ugyanazon háztartásban élőkkel közösen folytatható azzal, hogy másoktól legalább 1,5 méter távolságot kell tartani.

6. § (1) Saját és családja érdekében a 65. életévét betöltött személy az élelmiszerüzletet, drogériát, piacot vagy gyógyszertárat 9.00 óra és 12.00 óra közötti időben látogathatja.

(2) Az élelmiszerüzletben, drogériában, piacon vagy gyógyszertárban 9.00 óra és 12.00 óra közötti időben az ott foglalkoztatottak kivételével kizárólag az (1) bekezdés szerinti személy tartózkodhat.

7. § Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott korlátozás, valamint a 2. §-ban és a 6. § (2) bekezdésében  meghatározott előírás érvényesítése a helyiség üzemeltetőjének a felelőssége.

8. § (1) E rendelet szerinti korlátozó intézkedések betartását a rendőrség ellenőrzi, a katonai rendészet és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti bármely szerv bevonásával.

(2) E rendelet szerinti korlátózó intézkedések be nem tartása esetén a rendőr a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.) szerinti intézkedéseket és kényszerítő eszközöket a szükségesség és arányosság követelménye betartásával az Rtv.-ben meghatározott módon alkalmazhatja.

9. § (1) A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (a továbbiakban: Szabstv.) 1. § (1) bekezdésétől eltérően szabálysértést követ el, aki az e rendeletben meghatározott korlátozó intézkedést megszegi.

(2) A Szabstv. 11. § (1) bekezdésétől eltérően az (1) bekezdés szerinti szabálysértés esetén a pénzbírság legalacsonyabb összege ötezer forint, legmagasabb összege ötszázezer forint.

10. § (1) Ez a rendelet 2020. március 28. napján lép hatályba.

(2) Ez a rendelet 2020. április 11-én hatályát veszti.

11. § Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (III.) szóló 46/2020. (III. 16.) Korm. rendelet 1. §-a nem alkalmazható.

 

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnökTisztelt Lakosság!

 

koronavírus járványra tekintettel jelenleg a legfontosabb az időskorúak védelme, támogatása.
Mivel az állampolgárok egészségének védelme érdekében a személyes ügyintézést minimalizálni szükséges, a 70 év feletti veszélyeztetett korosztályból ténylegesen segítségre szorulók gyors, és biztonságos felmérése érdekében olyan elektronikus űrlapot tettünk közzé, amelyen az érintetteken kívül akár családtagok, ismerősök, akár szomszédok is jelezhetik az önkormányzat felé azt, ha egy idős embernek segítségre van szüksége.

 

Segítségre szoruló idős online bejelentése


A képen a következők lehetnek: , szöveg, amely így szól: „Tisztelt Császártöltésiek! Két bolt is rendelkezésükre áll, ahonnan házhoz viszik megrendelt árut. Angeli bolt 06/ 30 747 1473 vagy 06/30 319 0778 Szamosi bolt ABC 78/443-147”


Felhívás

A kialakult veszélyhelyzet miatt fontos, hogy jobban odafigyeljünk egymásra és mindannyian vegyük komolyan a bevezetésre került intézkedéseket!

Nincs mindenkinek lehetősége az interneten tájékozódni, de fontos, hogy naprakész információval rendelkezzenek a Kiscsalán élők is. Ennek érdekében Hirdetőtábla kerül kihelyezésre a benti buszmegállóban, ahol tájékozódni tudnak az aktuális helyzetről. 

Ha valaki igényli, hetente két alkalommal - kedden és pénteken – beszerzem az alapvető élelmiszereket és gyógyszereket a számára.

Vigyázzunk egymásra!!!

Rácz Hajnalka

  Kiscsala 27.

Tel.: 06/20- 320-2508          vagy       06/78-951-762


Biztonságos online ügyintézés a helyi önkormányzatoknál

 

Az E-önkormányzat portál (Portál) az ASP rendszert igénybe vevő települések ügyfelei számára biztosít elektronikus ügyintézési szolgáltatásokat.

Személyes megjelenés, postai sorban állás nélkül küldhetik be kérelmeiket, bevallásaikat, ellenőrizhetik adószámla kivonatukat, feldolgozott bevallásaikat megtekinthetik és ingyenesen fizethetnek bankkártyával adót, díjat, illetékeket a kiválasztott önkormányzatnál.

A Portál használata külön regisztrációt nem igényel. Első bejelentkezéskor a KAÜ-azonosítás (ügyfélkapus regisztráció, e-személyi igazolvány, telefonos azonosítás) és az Általános Szolgáltatási Feltételek (ÁSZF) elfogadása után használható.

Az egyes funkciók használatáról a Tájékoztató a portálról menüben részletes leírás olvasható. 

ÖNKORMÁNYZATI KÖZLEMÉNY

Császártöltés polgármestereként a lakosság által is ismert veszélyhelyzetre való tekintettel március 14-én rendkívüli egyeztetésre hívtam össze a képviselőket, az oktatási intézmények vezetőit, a Hivatal munkatársait.

 

Az alábbiakról tájékoztatom Császártöltés lakosságát:

A Bánáti Általános Iskolában az oktatással kapcsolatos változásokra felkészültek, március 16-tól a tanulók és a szülők tájékoztatást kapnak az oktatás rendjéről.

További rendelkezésig az óvodában március 16-tól csak azokat a gyerekeket tudják fogadni, akiknek mindkét szülője dolgozik.

Tisztelettel kérem a szülőket, hogy gyermekeik és mindannyiunk védelme érdekében, csak rendkívül indokolt esetben vegyék igénybe az ellátást!

Étkezést a hátrányos helyzetű gyermekeknek és azoknak az óvodásoknak tudunk biztosítani, akik továbbra is járnak óvodába.

A köznevelési intézmények a további oktatással és a tanulóik étkeztetésével kapcsolatos intézkedéseikről önálló közleményeikben tájékoztatták az érintetteket. További tájékoztatást az intézményvezetők a megszokott kommunikációs csatornákon keresztül fognak nyújtani.

Az Idősek Otthonában látogatási tilalom van.

Orvosi ellátás rendelési időben az alábbi telefonszámokon egyeztethető:

Dr. Rígler Kálmán: 78/443-142, Dr. Terentyák András: 78/443-231

A Könyvtár, a Képes ház, a Tájház, a Teleház 2020. március 16. napjától határozatlan ideig zárva tart.

A Könyvtár 2020. március 16. napjától biztosítja az otthoni könyvkölcsönzési szolgáltatást. Amennyiben otthoni könyvkölcsönzési szolgáltatást szeretne igénybe venni, úgy az alábbi telefonszámon jelezze: 78/ 443-685, vagy a 06 20 929 6777 számon.

A Sportcsarnok 2020. március 16. napjától tömegsport, szabadidős sportrendezvények és egyéb rendezvények vonatkozásában is határozatlan ideig zárva tart.

 
A Polgármesteri Hivatalban a személyes ügyintézés 2020. március 16. napjától határozatlan ideig szünetel, az ügyeket telefonos ügyfélszolgálat, elektronikus ügyintézés, postai kézbesítés útján lehet intézni. A papír alapon benyújtandó kérelmeket a postai feladáson kívül a Polgármesteri Hivatal udvarában a mozgáskorlátozott bejáró mellett kihelyezett gyűjtődobozban történő elhelyezéssel lehet benyújtani. A Polgármesteri Hivatal központi telefonszáma: 78/443-320/22-es mellék.

Családsegítőink részt vesznek a rászorulók ellátásának biztosításában.

Császártöltési krízisvonal: 00 36 20 211 4348

A krízisvonal elsősorban időseknek és karanténban lévőknek nyújt segítséget napi 24 órában.

Kérjük, aki külföldről tér haza, vállalja a 14 napos önkéntes karantént saját maga, hozzátartozói és a falu lakói érdekében.

 

Mindannyiunk felelős védelme érdekében kérem intézkedéseim szíves tudomásulvételét!

 

Császártöltés, 2020. március 17.

 

Takácsné Stalter Judit
                   polgármester

 


 

Tájékoztatás személyes ügyfélfogadás szüneteltetéséről

 

Tisztelt Ügyfeleink!

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a Koronavírus-járvány terjedése, a lehetséges megbetegedések megelőzése céljából a Császártöltési Polgármesteri Hivatalban a személyes ügyfélfogadás 2020. március 16. napjától visszavonásig szünetel.

Kérjük Önöket, hogy telefonos és elektronikus elérhetőségeinken keressék az ügyintézőket, akik megbeszélik Önökkel, hogy szükséges-e a személyes megjelenés az ügyintézés során (ez vonatkozik az anyakönyvi ügyekre is!).

Telefonos és elektronikus elérhetőségeink az alábbiak:  

Takácsné Stalter Judit polgármester

Tel.: 78/443-320/22-es mellék; E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Hábermayer Viktória jegyző

Tel.: 78/443-118;  78/443-320/24-es mellék, E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Igazgatás:

Óvári Zoltánné 

Tel.: 78/443-320/21-es mellék; E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Lovasi Attiláné

Tel.: 78/443-320/22-es mellék; E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Adóügyek:

Liskáné Komáromi Éva

Tel: 78/443-320/25-ös mellék; E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Pénzügy:

Gatter István

Tel.: 78/443-320/26; E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Füleki Judit (Pénztár)

Tel.: 78/443-320/25-ös mellék; E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Műszaki ügyek, ipari igazgatás, termőföldekkel kapcsolatos ügyek:

Barabás Róbert

Tel.: 78/443-320/27-es mellék; e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Család- és gyermekjóléti szolgálat:

Török Dóra családsegítő

Tel: 78/443-320/28-as mellék; E-mail:Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Kérjük, hogy a papír alapon benyújtandó kérelmeket postai úton (6239 Császártöltés, Keceli u. 107.), vagy a Polgármesteri Hivatal udvarában a mozgáskorlátozott bejáró mellett elhelyezett gyűjtődobozban szíveskedjenek elhelyezni.

A település lakosságának biztonsága érdekében kérjük szíves megértésüket!


A kormányrendelet és a veszélyhelyzet utasításait betartva járunk el Császártöltésen. Megtettük és megtesszük mindazokat az intézkedéseket, amelyekkel önkormányzati hatáskörben eljárva segíthetjük a koronavírus elleni védekezést. Arra kérek mindenkit, hogy maradéktalanul tartsa be a szakemberek tanácsait. Azok, akik az elmúlt két hétben a koronavírussal érintett területeken jártak és bármilyen betegségtünetet észlelnek magukon, haladéktalanul vegyék fel a kapcsolatot háziorvosukkal vagy rendelési időn kívül az ügyelettel. Nagyon fontos, hogy elsőként ne személyesen, hanem telefonon kérjenek orvosi segítséget, ezzel is gátolva a járvány terjedését!  A hozzám érkező információkat, tájékoztatásokat folyamatosan megosztom Önökkel, ezzel is segítve a megelőzést. Polgármesterként arra kérem Önöket, hogy fokozottan tartsák be az előírásokat és ha lehet, ne utazzanak a járvány által veszélyeztetett területekre!

Kérem és egyben köszönöm együttműködésüket!

Takácsné Stalter Judit 

NEMZETI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT

Eljárásrend a 2020. évben azonosított új koronavírussal kapcsolatban


 

 


 

 

Tisztelt Felhasználók!

 

A Kiskunsági Víziközmű – Szolgáltató Kft. értesíti Tisztelt Felhasználóit, hogy

2020 Március 18-tól – Március  25-ig ivóvíz hálózat fertőtlenítési és hálózat tisztítási munkát végez Császártöltés Településen.

A fenti időszakban a víz minőségének romlásával, időszakos vízhiánnyal és nyomás csökkenéssel kell számolni. Ivóvízszükségletüket az esetleges rövidebb vízhiányos időszakok áthidalására előtárolással szíveskedjenek biztosítani.

Megértésüket és türelmüket köszönjük.

Kiskunsági Víziközmű – Szolgáltató Kft.

  

Császártöltés Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2020. (II.16.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről.

 


 

AZ ELŐADÁS ELMARAD!!

 


 

 TÁJÉKOZTATÓ A KERÉKPÁRÚTRÓL

 

 

Tájékoztatjuk a község lakosságát, hogy a kerékpárút építése és műszaki átadás-átvétele 2020.01.15-én befejeződött, a forgalomba helyezési eljárás megindult. Ennek várható befejezése és a hivatalos átadás ideje 2020. március eleje. A kerékpárút az átadás előtt is használható.

Felhívjuk a lakosság figyelmét a KRESZ előírások betartására és kérjük, hogy egymásra figyelve, balesetmentesen közlekedjenek.

A megépült kerékpárúton két közlekedési formájú szakasz található:

I.                    Kétirányú kerékpárút elválasztó vonallal

II.                 Elválasztás nélküli gyalog és kerékpárút

A forgalomba helyezést követően tájékoztató, szemléletformáló napot tartunk, továbbá valamennyi lakóházhoz eljuttatunk egy ismertetőt a kerékpárút használatáról.

Balesetmentes közlekedést kívánunk!

 

Császártöltés Község Önkormányzata

 


 KÖZVILÁGÍTÁS HIBABEJELENTÉS

 

A közvilágítással kapcsolatos hibabejelentésüket megtehetik az alábbi linken is közvetlenül az NKM Energia Zrt. felé:

https://www.nkmenergia.hu/aram/kozvilagitasi_hibabejelentes/

 


INTÉZZE HIVATALOS ÜGYEIT ELEKTRONIKUSAN!

 

Egy vállalkozás üzemeltetése sosem egyszerű feladat, de a helyi iparűzési adó bevallás már nem jelent gondot.

 

Egy új iroda berendezése sosem egyszerű feladat, de az adóegyenleg lekérdezése már nem jelent gondot.

 

Az új szokások kialakítása sosem egyszerű feladat, de a gépjárműadó mentesség bejelentése már nem jelent gondot.

 

Egy szálláshely beindítása sosem egyszerű feladat, de annak nyilvántartásba vétele már nem jelent gondot.

 

Egy esküvő megszervezése sosem egyszerű feladat, de a születési anyakönyvi kivonat kiállítása már nem jelent gondot.

 

Egy vállalkozás bővítése sosem egyszerű feladat, de a behajtási engedélyek kérése már nem jelent gondot.

 

A továbbtanulás finanszírozása sosem egyszerű feladat, de a szociális támogatási kérelem benyújtása nem jelent gondot.
Emeletes ház felújtása

 

Császártöltés jellegzetes épülete, a közel 100 éves emeletes ház nagyon rossz állapotban várta a felújítást.

A tervezés, engedélyek és közbeszerzés után 2019. június 11-én megkezdődött ennek a régi, patinás épületnek a felújítása.

Az épület három lakását a Magyar Állam a rendszerváltáskor adta Császártöltés Község Önkormányzatának.

A negyedik lakást 2015-ben a jelenlegi vezetés vásárolta meg. Így az épület teljesen önkormányzati tulajdon lett.