Császártöltési Német Nemzetiségi Óvoda

Deutscher Nationalitätenkindergarten Tschasartet

 6239 Császártöltés

Keceli u. 9.

Tel/fax: 06/78-443-961
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 


 

 Óvodavezető

Vikker Viktória óvodavezető

 

Óvodavezető-helyettes

Herner Melinda német nemzetiségi óvodapedagógus

 

Német nemzetiségi óvodapedagógusok

Arnold Judit

Bujdosóné Csontos Erika

Elmer Éva

Weitzné Koszó Renáta

 

Nevelést-oktatást segítők

Györgyéné Geiger Angéla pedagógiai asszisztens

Angeliné Frick Anita dajka

Stenczel Barbara dajka

Vadasné Szombati Helga dajka

 

 Óvodaorvos

Dr Rígler Kálmán

 

Iskolai es óvodai szociális segítő

Vén Anett


ÓVODAI ÜNNEPEK


PEDAGÓGIAI PROGRAM 2021


HÁZIREND 2021


ÓVODAI BEIRATKOZÁS

Kedves Szülők!

Az Emberi Erőforrások minisztere által kiadott 7/2020. (III.25.) EMMI határozatra hivatkozva a 2020/2021-es nevelési évre a beiratkozás a következőképpen történik:

Automatikusan felvételre kerül 2020. április 21-ig a Császártöltési Német Nemzetiségi Óvodába az a gyermek, aki:

- Császártöltésen lakik és 2020. augusztus 31-ig betölti a 3. életévét

- Császártöltésen lakik, és nem érkezett olyan jelzés, amely szerint más település óvodájába íratták be

 

Kérem a Szülőket, hogy ebben az esetben is vegyék fel a kapcsolatot az óvodával e-mailben vagy telefonon!

A beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a gyermek első óvodai nevelési napján kerül majd sor.

Telefonon vagy e-mailben keresse az óvodavezetőt:

- akinek gyermeke 2020.szeptember 1. és december 31. között tölti be a 3. életévét, és a közeljövőben igénybe kívánja venni az óvodai nevelést

- akinek gyermeke 2020.08.31-ig betölti a 2 és fél évet, és a közeljövőben igénybe kívánja venni az óvodai nevelést (abban az esetben, ha mindkét szülője dolgozik)

-  aki császártöltési lakcímmel rendelkezik, de gyermekét másik település óvodájába íratja be (időközben elköltözött)

Az óvodai felvételről a szülő írásban értesítést kap!

Aki külföldön él, vagy gyermeke nem Magyarországon kezdi meg az óvodai nevelést az Oktatási Hivatal felé kell jeleznie. A bejelentéshez használható űrlap elérhető a www.oktatas.hu honlapon a Köznevelés menüpont Külföldi távozás bejelentése pontjából, vagy közvetlenül a https://www.oktatas.hu/kozneveles/kulfoldre_tavozas_bejelentese oldalról.

 

Jelentkezés időpontja: 2020.április 6. és április 17. között 8-16 óráig

Telefonszám: 06/30-647-7546

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Vikker Viktória

óvodavezető

 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2018


HÁZIREND 2018


 Óvodai beiratkozás 2018-2019

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a 2018-2019. nevelési évre

az óvodás korú gyermekek

beíratásának időpontja:

2018.04.23.-04.27.

800- 1600-ig

Ezeken a napokon kell beíratni azokat a gyermekeket, akik 2018. augusztus 31. napjáig betöltik a 3. életévüket, és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek.

Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni:

  • a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (lakcím kártya),
  • a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát (lakcím kártya),
  • a gyermek TAJ kártyáját,
  • a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
  • a gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumokat, a gyermek fejlődésével kapcsolatban keletkezett dokumentumokat, szakértői véleményeket

Ledniczkyné Vikker Viktória

mb. óvodavezető

 


2017-2018-as nevelési év programjai:

 

TÉMAKÖRÖK, PROJEKTEK

IDŐPONTOK

PROGRAMOK

LEVEGŐ

szeptember

Szüreti felvonulás

TŰZ

 

"

 

MÁRTON NAP" projekt

 

 

"

MINDENKI KARÁCSONYA" projekt

október, november, december

 

október 4

 

november 10.

november 12.

 

november 26-tól

december 6.

december 13.

december 17.

 

 

 

december 20.

 

 

Állatok világnapja

MÁRTON NAP projektzáró

Idősek napja

 

 

Adventi időszak

Mikulás

Luca nap

Advent 4. vasárnapja

(nagycsoport szereplése)

"MINDENKI

KARÁCSONYA" projektzáró

Óvodai karácsonyi ünnepség

("FALATKÁK"Óvodai Alapítvány )

VÍZ

január, február, március

 

január 29. - február 2.

február

március 22.

március 26.- 28.

 

 

Nemzetiségi hét

Farsangi bál

Víz világnapja

Húsvétváró

FÖLD

 

 

"

 

 

 

BÚCSÚZUNK"projekt

 

április, május, június

 

április 21.

április 22

május 4.

 

 

május 22.

 

 

 

 

 

 

május 26. vagy június 2.

 

június

 

 

Parkerdei kirándulás

Föld világnapja

Anyák napi ünnepség- Évzáró a kiscsoportban és a középső csoportban

 

Gyermeknap

Nagycsoportosok kirándulása

Tanító néni látogatása  a nagycsoportban

Iskolalátogatás ( óvoda-iskola átmenet)

Tarisznyakészítés ( szülőkkel való együttműködés)

Ballagás - Évzáró( nagycsoport, nemzetiségi ruhában)

Az óvoda 60. évfordulójának megünneplése

LEVEGŐ

július, augusztus

Nyári élet

"FALUALAPÍTÓK ÜNNEPE", kézműves foglalkozás

("FALATKÁK" Óvodai Alapítvány támogatása)

 


Óvodánkról:

A Császártöltési Német Nemzetiségi Óvoda a község egyetlen óvodája, amely a 2016. szeptember 1-től a teljes-körűen felújított régi óvodában  működik. Az óvoda épülete 80 gyermek számára nyújt, minden tekintetben ideális elhelyezést. A három csoportszoba és a szükséges kiszolgáló helyiségek egyaránt tágasak, világosak, minden igényt kielégítenek.

3 csoportban foglalkozunk a gyerekekkel. Az óvónők munkáját csoportonként 1-1 dajka, valamint 1 pedagógiai asszisztens segíti. Óvodánkban felvállaljuk a tehetséggondozást, a szociális körülményei miatt mentálisan sérült gyerekek, valamint a BTN-es és SNI-s gyermekek nevelését is, valamint kiemelt figyelmet fordítunk az egészségfejlesztésre is..

Községünk lakosságának nagy részét ma is a német kisebbség alkotja, ennek megfelelően óvodánk sajátossága a német nemzetiségi nyelven folyó nevelés minden korcsoportban. Kiemelt feladatunknak tartjuk a német nemzetiségi nyelv és kultúra, valamint a hagyományok ápolását, átörökítését. Ezek a feladatok az óvodai nevelés komplex részeként beleolvadnak mindennapjainkba. A gyermeki tapasztalatok és élmények megbeszélésében a kommunikációnak, az állandó személyes érintkezésnek fontos szerepe van, akár magyar, akár a nemzetiségi nyelven történik. Szerencsésnek mondhatjuk magunkat, mert óvodánk dolgozóinak többsége beszéli a nemzetiségi nyelvet is. Csoportonként két óvónő biztosításával a nemzetiségi és magyar nyelven való kommunikálást valósíthatjuk meg a nap bár-mely szakában. Német nemzetiségi nevelési programunk tartalma is a tevékenységeken keresztül jut érvényre és a nevelési folyamat négyes tevékenységrendszerén keresztül valósul meg:

1. Játék és tanulási tevékenység: Az óvónő minden gyerekkel elsősorban anyanyelvén beszélgessen játék közben, ismertesse meg a gyerekekkel a játékok német elnevezését, nevezze meg a cselekvéseket német nyelven is. A gyermek tudjon alkalmazkodni a játék szabályaihoz, értse meg németül is azokat. Törekedni kell a népviselet egyes darabjainak gyűjtésére is, melyek felhasználhatók játékukban (pacsker, kötény, fejdísz, stb.)

2. Társas, közösségi tevékenység: Az óvónő biztosítsa a nyugodt, derűs óvodai mindennapokat, amelyben lehetőség kínálkozik a gyermekek közötti, valamint a felnőtt - gyermek közötti minél gyakoribb kontaktus-felvételre a nemzetiség nyelvén is.

3. Munkatevékenység: Az óvónő tanítsa meg a gyerekeket a feladatok elvégzésére, ismertesse meg velük német nyelven is, az adott munka eszközeit, azok ésszerű használatát, a munka legcélszerűbb fogásait, azok sorrendjét. Teremtse meg az életkorukhoz és erejükhöz mért önálló munkalehetőségeket, biztosítsa a legalkalmasabb eszközöket, szoktassa rá a gyerekeket, hogy tartsák azokat rendben. Teremtse meg a nyugodt, kiegyensúlyozott munkához való légkört.

4. Szabadidős tevékenység: A szabadidős foglalkozások fontosságát abban látjuk, hogy a gyermek megtanulja, hogyan gazdálkodjon az önmaga számára felszabaduló, rendelkezésre álló idővel. Az óvónő teremtsen olyan helyzetet, ahol a gyerekek spontán gyakorolhatják a német nyelvet, ösztönözze a gyerekeket a német népi gyerekjátékok, mondókák, dalok eljátszására, éneklésére, ismertesse meg a gyerekekkel a német kisebbség tánckultúrájából az egyszerűbb tánclépéseket. A gyakori spontán beszédhelyzetek lehetőséget biztosítanak mindkét nyelv gyakorlása.

 


 

2016/17 nevelési év programjai :

 

Szeptember : A felújított óvoda „belakása”

 


 

Szülői értekezlet

SzMK értekezlet

Szüreti felvonulás

 


 

Október      : Márton Nap előkészületei

                     Őszi séták , helyszíni foglalkozások

                     Könyvtárlátogatás

November   : Márton Nap szervezése - Jótékonysági gyűjtés a " Falatkák" Óvodai Alapítvány javára

                      Idősek Napján való részvétel

December  : Mikulás ünnepség

                     Óvodai Karácsony ( "Falatkák " szervezésében )

                     Aktív részvétel a "Mindenki Karácsonya" községi rendezvényen

Január      : Téli örömök

                   Bábszínház

Február     : Farsangi bál

Március    : Húsvétvárás- barkácsolás, hagyományőrzés

Április      :  Retro Bál

Május       : Rendhagyó Anyák Napi Ünnepség a kiscsoportban

                   Kirándulások 

                   Gyereknap ( „ Falatkák „ szervezésében )

Június       : Évzáró Műsorok

                  "Búcsúzunk "- Projekt

Július-Augusztus : Nyári menetrend

                               Takarítási szünet

 

 

Video kategóriák:
Császártöltés °C
Budapest °C
  2022/09/25 Ferienhaus Ostsee
info :
Published menu link to the component iCagenda not found!

Eseménynaptár

August 2023
H K Sze Cs P Szo V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Az oldalt látogatták 2015.08.06. óta:
15650630
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
842
5125
57973
57973
161150
208155
15650630

Forecast Today
6216

0.41%
1.29%
0.44%
0.30%
0.03%
97.53%
Online (15 minutes ago):27
27 guests
no members

Your IP:18.208.187.128